Budżet

BUDŻET I WYDATKI BUDŻETOWE 2017 r.

 I. Dochody w 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 r. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Łomża Nr 290/XXXIV/16 z dn. 14 grudnia 2016 r. w dziale 852 rozdział 85202 wynosi ogółem – 1 702 400,00 zł.

  II. Wydatki w 2017 r.

-         Plan wydatków budżetowych w dziale 852 rozdział 85202 na rok 2017 - przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 29 /XXXIV/16 wynosi ogółem – 5 150 055,00 zł

Źródła finansowania wydatków budżetowych zgodnie z planem na 2017 r. w dziale 85202:

a) z dotacji celowej z budżetu państwa – 2 249 000,00 zł

b) z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Łomża – 1 198 655,00 zł

c) z dochodów własnych DPS Łomża – 1 702 400,00 zł.

Stan mieszkanek w DPS w Łomży na dzień 17.05.2017 r. wynosi – 109

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 27.01.2017 r. poz. 403 średni miesięczny koszt utrzymania w DPS w Łomży, przy ul. Polowej 39 jednej mieszkanki w 2017 roku wynosi – 3 957,00 zł.

 

 


 

 

Wersje tej podstrony:
2018-08-30 11:01:02 edytowany przez: Anna Laskowska
2018-08-30 10:55:32 edytowany przez: Anna Laskowska
2018-05-04 14:40:46 edytowany przez: Anna Laskowska
2018-05-04 14:40:16 edytowany przez: Anna Laskowska
2017-06-09 09:25:16 edytowany przez: Anna Laskowska
2016-05-09 13:16:42 edytowany przez: Anna Laskowska

© 2015 Dom Pomocy Społecznej w Łomży ·