Misja Domu

Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu.
To całodobowa placówka opiekuńczo-terapeutyczna dla 109 dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną
w wieku od 3 do 30 lat. Świadczymy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.


Wersje tej podstrony:
2017-08-02 12:35:19 edytowany przez: Anna Laskowska
2017-08-02 12:34:40 edytowany przez: Anna Laskowska
2015-12-11 12:37:35 edytowany przez: Anna Laskowska

© 2015 Dom Pomocy Społecznej w Łomży ·