OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla pracowników:

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Łomży informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz  innych ustaw.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Łomży informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w /konsultacjach /promocjach / konkursach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obsługi promocji oraz /lub konsultacji, konkursów.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna interesantów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 


Wersje tej podstrony:
2018-06-01 14:30:16 edytowany przez: Anna Laskowska
2017-08-02 11:14:03 edytowany przez: Anna Laskowska

© 2015 Dom Pomocy Społecznej w Łomży ·