ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Przedmiot zamówienia dotyczy pierwszego etapu prac - wykonanie fosy i roboty zewnętrzne wokół budynku C oraz ewentualne szycie muru.

 

Dołączone pliki:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSĘPOWANIA dps-aDM.271.13.2016

Wersje tej podstrony:
2016-10-14 12:35:56 edytowany przez: Anna Laskowska

© 2015 Dom Pomocy Społecznej w Łomży ·